Nederlanders waterbewuster

Schoon, veilig en voldoende water is niet vanzelfsprekend. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu wil inwoners van Nederland bewuster maken van de kosten en maatregelen die nodig zijn om hen schoon en voldoende water te bieden en tegen wateroverlast te beschermen. Wat doen de landelijke en regionale overheden en waterschappen en wat kun je als burger zelf doen?

Conceptontwerp voor twee websites

Op basis van een customer journey ('fun-fact-fear-learn-act') heeft Informaat twee websites ontworpen gericht op het vergroten van het bewustzijn van burgers en op het aansporen om zelf maatregelen te nemen. De website onswater.nl is opgebouwd uit interactieve kaarten en prikkelt je spelenderwijs om meer te leren over schoon, veilig en voldoende water in je eigen omgeving.

De customer journey fun-fact-fear-learn-act

Op de website overstroomik.nl kun je door je postcode in te vullen zien hoe hoog het water komt en wat je moet doen bij een dreigende overstroming. Bijvoorbeeld of weggaan de juiste keuze is, welke wegen je het beste kunt nemen of juist mijden en waar je een droog onderkomen kunt vinden.

Snel van concept naar concrete site

Na afstemming met de beslissers heeft Informaat beide conceptontwerpen uitgewerkt in interactieve en responsive prototypes. Met beide prototypes kon het ministerie al vroeg in het project een gebruikerstest laten uitvoeren. Op basis van de bevindingen uit gebruikerstesten is het ontwerp aangescherpt. Aanvullend zijn een stijlgids, contenttemplates en redactierichtlijnen opgesteld voor de realisatie en het beheer van de sites.

Informaat heeft in korte tijd de website overstroomik.nl gerealiseerd.

Digital design seminar

In september 2016 heeft Cornelis Kolbach als vertegenwoordiger van ons ontwerpteam in Parijs en op verzoek van het Atelier Néerlandais tijdens het Digital design seminar het concept van overstroomik.nl gepresenteerd en toegelicht. Hierbij gaat hij in op de achtergronden, doelstellingen en kernfuncties van de website. Onderstaande video (13:00 min.) is een registratie hiervan.

Meer informatie over dit project?

Neem contact op met Danny van Wieringen. Hij vertelt je graag meer over de aanpak van Informaat bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

E-mailadres sales@informaat.nl
Telefoonnummer +31 (0) 35 543 1222