AR in de zorg

Augmented reality voor verplegers

AR in de zorg

Verplegers zijn veel tijd kwijt met het lezen van dossiers. De werkdruk is hoog. Er is weinig tijd voor echt persoonlijk contact met patiënten, terwijl zij daar juist behoefte aan hebben. Zou het niet mooi zijn als je altijd de juiste informatie op het juiste moment bij de hand had? En toch je handen vrij? Een mooie case om in een innovatiesprint te onderzoeken.

Informatielaag

Wij hebben onderzocht op welke manier Augmented Reality (AR) een positieve bijdrage kan leveren aan het werk van verplegers. Met AR wordt een virtuele informatielaag toegevoegd aan de werkelijke wereld, waarneembaar via een (visuele) interface, zoals een tablet of een bril.

Uitdagingen AR

Dat biedt natuurlijk mogelijkheden, maar ook praktische uitdagingen. Hoe voorkom je dat de verpleger zoveel informatie ziet dat het ineffectief wordt? En wat kun je doen om te voorkomen dat hij — zoals in veel huidige oplossingen gebruikelijk is — van die vreemde hand- of hoofdbewegingen moet maken om te kunnen interacteren met het AR-device?

Projectbeelden AR in de zorg

Onze oplossingen

Wij hebben een toekomstconcept ontwikkeld dat een oplossing biedt voor deze uitdagingen. Met de AR-oplossing hoeft de verpleger zich minder lang in te lezen (tijdsbesparing van 1 uur per dag), zijn er minder werkonderbrekingen en wordt hij ondersteund in het leggen van persoonlijk contact met de patiënt. Zo weet de verpleger per patiënt wat hij nodig heeft en wat de patiënt prettig vindt.

AR brilPatient gezien door de brilLaag met informatie over patient

Innovatiesprint

Het concept is ontwikkeld in een innovatiesprint van een week. In de onderzoeksfase hebben we 4 verpleegkundigen geïnterviewd over hun werkdag en het contact met patiënten. Volgens deze experts was het grootste verbeterpotentieel aanwezig bij onderwerpen als ‘administratie’ en ‘sociaal contact’.

Van mij mag die ‘droomapplicatie’ werkelijkheid worden!

Verpleegkundige

Ziekenhuis

Meer tijd voor persoonlijk contact

Het resultaat, een paper prototype, hebben we kwalitatief getoetst met de verpleegkundigen. Met positief resultaat. Ons concept is bij hen in de smaak gevallen; zij zien het zeker werken binnen hun sector. Vooral het minimaliseren van de tijd die nodig is voor inlezen en overdracht sprak ze aan, zodat er meer tijd overblijft voor persoonlijk contact. Ook waren ze enthousiast over de story feed, die helpt bij het overnemen van elkaars patiënten.

Wil je ook de juiste informatie op het juiste moment?