Informaat

Het effect van een extra laag

Design sprint augmented reality voor luchtverkeersleiders

Wij hebben in een design sprint getoetst of een AR-laag luchtverkeersleiders kan helpen hun werk makkelijker uit te voeren. Onze conclusie is dat AR een groot effect kan hebben op de werkwijze.

Meer dan een gimmick?

Augmented Reality (AR) spreekt net als Virtual Reality (VR) tot de verbeelding. De twee zijn echter niet hetzelfde. Bij VR wordt de gebruiker totaal onttrokken aan de werkelijkheid, in een virtuele wereld. AR voegt aan de werkelijkheid digitale elementen toe. Maar in hoeverre is AR in te zetten om het werk van professionals te vergemakkelijken? Is het echt praktisch toepasbaar of een gimmick voor early adaptors?

Partner IJsfontein

In dit lab project hebben we samengewerkt met IJsfontein. IJsfontein ontwerpt en ontwikkelt oplossingen voor spelend (digitaal) leren door onder andere Augmented en Virtual Reality toe te passen. We zijn bij hen langs geweest om inspiratie op te doen, te leren van hun ervaringen en kennis op te doen van de AR-bril van Microsoft: de HoloLens.

Support voor specialisten

In een vijfdaagse innovatiesprint hebben wij een verkenning gedaan. Na desk research en field research hebben we gebrainstormed over mogelijke AR-toepassingen die waarde toevoegen. Uiteindelijk hebben we besloten een vraagstuk op te lossen voor luchtverkeersleiders: specialisten die met meerdere informatiebronnen (radar, uitzicht uit toren) werken. Hoe kan AR hen ondersteunen bij het begeleiden van vliegtuigen in omstandigheden met slecht zicht? Wil je meer weten over wat een luchtverkeersleider precies voor werk doet? Lees dan de blog van KLM hierover.

Testvlucht

We hebben een paper prototype gemaakt van het uitzicht uit een luchtverkeerstoren en een extra AR-informatielaag op doorzichtig plastic. Hierna zijn we gaan testen. We hebben onze collega's gevraagd zich in te beelden luchtverkeersleider te zijn en in die rol taken uit te voeren als: 'zorg dat twee vliegtuigen voldoende afstand van elkaar houden' of 'laat vliegtuig x veilig landen rekening houdend met ganzen op landingsbaan y'. Eerst hebben de testpersonen deze opdrachten uitgevoerd op basis van informatie op de radar en het uitzicht vanuit de toren. En daarna op basis van de extra AR-laag.

Kracht en uitdagingen van AR

Nee, onze proefpersonen waren geen verkeersleiders en daarom niet de ideale testgroep. Beoordelen hoe relevant en correct de AR-informatie is, is dus lastig. Wel hebben we na deze eerste innovatiesprint sterk de volgende indruk overgehouden:

  • AR helpt gebruikers sneller en makkelijker verbanden te leggen en beslissingen te nemen.
  • AR draagt bij aan overleg en samenwerking tussen verkeersleiders omdat het totaalplaatje inzichtelijk is.
  • Personalisatie (bijvoorbeeld filtering van informatie op basis van rol) en een gebruiksvriendelijke weergave van (meebewegende) informatie in bewegend beeld zijn interessante ontwerpuitdagingen.

AR heeft volgens ons de potentie om op de werkvloer een echte game changer te worden. Maar voor echte praktische toepasbaarheid zijn nog wel wat ontwerpverkenningen nodig. Op naar de volgende sprint!

Samen met ons een innovatiesprint trekken?