Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Watervlug van concept naar site

Ontwerp websites OnsWater.nl en Overstroomik.nl voor het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Voor het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben we twee water websites ontworpen: Ons Water en Overstroom ik. Die laatste hebben we bovendien in korte tijd gebouwd.

Nederlanders waterbewuster en zelfredzaam

Schoon, veilig en voldoende water is niet vanzelfsprekend. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil inwoners van Nederland bewuster maken van kosten en maatregelen voor schoon en voldoende water en waterveiligheid. Wat doen de landelijke en lokale overheden en waterschappen en wat kun je als burger zelf doen?

Gebruiker spelenderwijs prikkelen

Op basis van een customer journey ('fun-fact-fear-learn-act') hebben we twee websites ontworpen. Doel is de gebruiker waterbewuster te maken én aan te sporen zelf maatregelen te nemen. De website Ons Water prikkelt je spelenderwijs meer te leren over schoon, veilig en voldoende water in je eigen omgeving. De website overstroomik.nl geeft inzicht in het overstromingsrisico.

Een tablet en een smartphone met de website Overstroom Ik?
Water in jouw omgeving in beeld

Wat zou de maximale waterhoogte zijn in mijn straat bij een grote overstroming? Hoe hard is het water dat uit mijn kraan komt? Wie beheert het water in mijn regio en aan welke waterprojecten wordt er gewerkt? Op basis van je postcode geeft overstroomik.nl je inzicht, in interactieve cards en met aantrekkelijke infographics.

Met gemotiveerde mensen en innovatieve ontwerpen hebben we het waterbewustzijn van de Nederlander op de kaart gezet.

Ruud Ruissaard

Projectleider

Informaat

Het risico op overstroming op jouw locatie

Op de website overstroomik.nl kun je door je postcode in te vullen zien hoe hoog het water komt en wat je moet doen bij een dreigende overstroming. Bijvoorbeeld of weggaan de juiste keuze is, welke wegen je het beste neemt of juist moet vermijden en waar je een droog onderkomen vindt.

Snel de waterdichtheid testen van je concept

Beide conceptontwerpen hebben we uitgewerkt in interactieve en responsive prototypes, zodat het ministerie al vroeg in het project een gebruikerstest kon laten uitvoeren. Op basis van de bevindingen hebben we de ontwerpen aangescherpt. Ook hebben we een stijlgids, contenttemplates en redactierichtlijnen voor realisatie en beheer van de sites opgesteld. De website overstroomik.nl hebben we bovendien zelf in korte tijd gerealiseerd.

Wil jij ook watervlug van concept naar site?