Zorginstituut Nederland

Toegang voor iedereen

Een hand die medicijnen uit een kast pakt

Voor Zorginstituut Nederland werken wij aan vernieuwing van websites en apps met geneesmiddeleninformatie. Hierdoor zijn en blijven deze onmisbare naslagwerken goed toegankelijk en bruikbaar voor zorgprofessionals en burgers.

Betere instrumenten

Zorginstituut Nederland (ZIN) levert een belangrijke bijdrage aan het op peil houden van de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de gezondheidszorg. Cruciale instrumenten daarbij zijn websites en apps met informatie over geneesmiddelen, zoals Farmacotherapeutisch Kompas, Horizonscan geneesmiddelen en Medicijnkosten. Wij helpen Zorginstituut Nederland al een aantal jaren het gebruiksgemak van deze digitale oplossingen te optimaliseren.

Scan van de gebruikers

Een (her)ontwerp starten we altijd met een duik in de belevingswereld van gebruikersgroepen. In grote lijnen gebruiken zorgprofessionals de websites en apps van ZIN bij taken als het voorschrijven en inkopen van geneesmiddelen. Burgers kunnen informatie opzoeken over vergoedingen of geneesmiddelen die in de toekomst beschikbaar komen. Maar wie zijn de gebruikers nou precies, wat is de context waarin ze de websites gebruiken en wat zijn hun toptaken en behoeftes? Daar komen we achter door bestaande onderzoeken te analyseren en door zelf gebruikers te interviewen.

Agile team van specialisten

Wij werken samen met een scrum-team van ZIN aan passende oplossingen. In iedere sprint ligt de focus op verbetering of ontwikkeling van specifieke functionaliteit. Denk bijvoorbeeld aan zoekopties, filters, het met elkaar kunnen vergelijken van informatie over verschillende geneesmiddelen of de presentatie van een kostenoverzicht. Bij deze uitwerking is het gebruikersperspectief altijd de rode draad.

De mensen van Informaat weten de juiste balans te vinden tussen samenwerking en verantwoordelijkheid; creativiteit en technische haalbaarheid. Het resultaat voor ZIN? Producten die voor onze doelgroep natuurlijk aanvoelen en dagelijks worden gebruikt.

Jurgen Pesch

Product owner Farmacotherapeutisch Kompas

Zorginstituut Nederland

Zorgen voor draagvlak

Tijdens sprints nemen we de business mee. Dit doen we door de context van gebruikers en obstakels die zij ervaren goed toe te lichten. We presenteren mogelijke oplossingen, beargumenteren welke de beste is voor gebruikers en we halen bij stakeholders feedback op voor aanscherping van voorstellen. Dit zorgt voor een gedragen ontwerp en vereenvoudigt de realisatie.

Verder verbeteren

De vernieuwingen aan Farmacotherapeutisch Kompas, Horizonscan geneesmiddelen en Medicijnkosten zijn zeer positief ontvangen. Met name de sterk verbeterde gebruikersvriendelijkheid en toegenomen vindbaarheid en leesbaarheid van informatie vallen op. ZIN wil zijn websites en apps doorlopend verbeteren om optimaal aan te sluiten bij gebruikers en de (veranderende) praktijk. Wij blijven met plezier onze expertise inzetten om deze ambitie waar te maken.

Wil je ook laagdrempelige toegang creëren?