Content design

Slim ontwerp voor succes

Handen wijzen naar een poster met onderdelen van een website Handen wijzen naar een poster met onderdelen van een website Handen wijzen naar een poster met onderdelen van een website

Content is cruciaal voor de klantbeleving. Wij maken een slim ontwerp zodat je efficiënt klantvriendelijke, consistente én creatieve content kunt aanbieden.

Een oplossing voor ieder content vraagstuk

Wil je organisatie content voor een nieuwe website, kennisbank of app? Of wil je je bestaande content geschikt maken voor hergebruik op meerdere kanalen of personalisatie? We helpen je graag bij het ontwerpen, structureren en produceren van content op alle kanalen. Daarbij denken we altijd vanuit de gebruiker of klant. We zijn van alle markten thuis en hebben kennis van contentmodellering, CMS-templates, metadata, webrichtlijnen en copywriting.

Content op orde + content op maat

Interactie met je gebruikers beperkt zich niet tot één scherm in een applicatie of één kanaal. Hoe zorg je dan voor inhoudelijk consistente content? En hoe speel je in op verschillende informatiebehoeftes van gebruikers? Consistente content begint bij slim structureren en modelleren. We analyseren uit welke types (diensten, producten, processen, etc.) je contentcollectie bestaat. We maken hiervoor contentmodellen en vertalen deze in praktische templates voor auteurs en reviewers. Ook geven we advies over het gebruik van metadata, zodat je content gericht kunt aanbieden aan verschillende doelgroepen op een of meerdere kanalen.

Niets is zo gaaf als content ontwerpen van de basis tot de puntjes op de i.

— Barbara Werdmuller, Content designer

Heldere richtlijnen

Succesvolle content ontstaat niet bij toeval. Voor het maken en beheren van content in je organisatie stellen we duidelijke regels op. Denk aan redactierichtlijnen die ervoor zorgen dat teksten, afbeeldingen en video's:

  • Bruikbaar zijn en passen in het ontwerp.
  • In lijn zijn met de huisstijl van je organisatie.
  • Begrijpelijk en makkelijk toegankelijk zijn voor verschillende doelgroepen.
  • Geschikt zijn voor responsive design: 'werken' op alle schermgroottes.
  • Inzetbaar zijn op websites in meerdere talen.

De juiste toon treffen

Heeft je organisatie al een eigen voice & tone? Een goed doordachte voice & tone is onmisbaar, want deze zorgt ervoor dat je organisatie een herkenbaar gezicht heeft en met één stem spreekt op alle kanalen en touchpoints. Je schrijvers hebben een heldere leidraad en de behoeftes van je gebruikers worden beter ingevuld. Je bereikt kortom meer effect met je content.

Ons contentteam (content designers en UX copywriters) ontwikkelt een voice & tone die past bij de merkwaarden van je organisatie. En schrijft klantvriendelijke, consistente en creatieve teksten, zelfstandig of samen met de copywriters of webredacteuren van jouw organisatie.

Wat we voor je kunnen doen

  • Contentmodellen en auteurstemplates ontwikkelen.
  • Voorbereiden en uitvoeren van een CMS selectietraject.
  • Richtlijnen voice & tone opstellen.

Wil je ook sterke inhoud?